Identificatie Regels

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Admin >

Identificatie Regels

Om te voorkomen dat informatie dubbel wordt ingevoerd kan een Informatie Type worden voorzien van Identificatie Regels.

Ook worden Identificatie Regels gebruikt om bij het importeren van informatie vast te stellen of de te importeren informatie al aanwezig is in Qalumma.

 

Bij elk Informatie Type kunnen deze regels worden aangemaakt.

Een Identificatie Regel bestaat uit één of meer eigenschappen waarop de identificatie plaats vindt. Meerdere regels zijn mogelijk.

In Werking van Identificatie Regels wordt de werking uitgelegd.

 

IdentificationRules (1)

 

 

Als vervolgens in de Qalumma Client nieuwe informatie wordt aangemaakt waarbij één of meerdere eigenschappen een waarde krijgen die overeenkomt met bestaande informatie dan is het niet mogelijk om deze nieuwe informatie op te slaan.

 

Dan zijn er twee mogelijkheden voor de gebruiker:

Wijzigen
De aangegeven eigenschap(pen) wijzigen.

Bewerken
De bestaande informatie bewerken, indien de gebruiker hiervoor voldoende rechten heeft.

 

IdentificationRules (8)

 

 

Werking van Identificatie Regels

De werking van Identificatie Regels is als volgt.

 

Stap 1 - Waarde beschikbaar?

Als eerste wordt gekeken of de aangegeven eigenschappen (binnen een regel) van de nieuwe of de te importeren informatie een waarde hebben.

 

Stap 2 -Waarde gelijk?

Vervolgens wordt gekeken of een gelijke waarde al aanwezig is in Qalumma.

 

Deze stappen worden per regel uitgevoerd.

Als er meerdere regels zijn worden de regels van boven naar beneden beoordeeld, waarbij de eerste regel het sterkst is en de laatste regel het zwakst.

 

IdentificationRules (2)

 

 

Als binnen een regel alle eigenschappen een waarde hebben wordt de regel toegepast en wordt de uitkomst vastgesteld.

Als de nieuwe waarde reeds aanwezig is in Qalumma dan is de uitkomst dat de informatie aanwezig is.

Daarmee is de identificatie afgerond.

 

IdentificationRules (3)

 

 

Als de nieuwe waarde niet aanwezig is in Qalumma dan is de uitkomst dat de informatie niet aanwezig is.

Daarmee is de identificatie afgerond.

 

IdentificationRules (4)

 

 

Als binnen een regel niet alle eigenschappen een waarde hebben dan kan de uitkomst niet worden vastgesteld.

Dan wordt de volgende regel toegepast.

 

IdentificationRules (5)

IdentificationRules (6)

 

 

Als er geen volgende regels meer zijn dan is de uitkomst dat de informatie niet aanwezig is.

 

IdentificationRules (7)

 

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV