Gegenereerde Waarden - Functies

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Admin > Gegenereerde Waarde >

Gegenereerde Waarden - Functies

In de formules van een gegenereerde waarde kunnen verschillende functies worden gebruikt.

 

Overzicht Functies

Een overzicht van de standaard functies is hier te vinden.

 

LET OP!
Waar in het bovengenoemde overzicht gebruik gemaakt wordt van de komma "," als scheidingsteken moet voor Nederlands georiënteerde systemen de punt-komma ";" als scheidingsteken gebruikt worden. Dit is dus afhankelijk van de Windows instelling van het systeem waar de Qalumma Admin gebruikt wordt.

 

 

Aanvullende functies

De volgende aanvullende functies zijn beschikbaar:


Functie: TEXT

Omschrijving: Het omvormen van getallen in tekst.

Syntax:

 

TEXT(<getal>/<Informatie Referentie naar een getal>, <formattering>)

 

Voorbeelden:

 

TEXT([1]; “0000”)

 

TEXT([1]; “XXXX-XXXX-XXXX-0000”)

 

0: Forces digit display or 0

#: Optional digit display

, : Forces display of thousands

. : Forces display of decimals

E+: Forces signed exponent display

E-: Optional sign exponent display

;: Separator of +ve -ve and zero values

 


Functie: FORMATDT

Omschrijving: Het omvormen van getallen in datum/tijd.

Syntax:

 

FORMATDT(<getal>/<Informatie Referentie naar een getal>, <datum tijd formattering>)

 

Voorbeelden:

 

FORMATDT([1]; “dd-mm-yyyy”)

 

FORMATDT([1]; “ddmmyyyy”)

                       

y = Year last 2 digits

yy = Year last 2 digits

yyyy = Year as 4 digits

m = Month number no-leading 0

mm = Month number as 2 digits

mmm = Month using ShortDayNames (Jan)

mmmm = Month using LongDayNames (January)

d = Day number no-leading 0

dd = Day number as 2 digits

ddd = Day using ShortDayNames (Sun)

dddd = Day using LongDayNames  (Sunday)

ddddd = Day in ShortDateFormat

dddddd = Day in LongDateFormat

 

 

c = Use ShortDateFormat + LongTimeFormat

h = Hour number no-leading 0

hh = Hour number as 2 digits

n= Minute number no-leading 0

nn = Minute number as 2 digits

s = Second number no-leading 0

ss = Second number as 2 digits

z= Milli-sec number no-leading 0s

zzz = Milli-sec number as 3 digits

t = Use ShortTimeFormat

tt = Use LongTimeFormat

 

 

am/pm = Use after h : gives 12 hours + am/pm

a/p = Use after h : gives 12 hours + a/p

ampm = As a/p but TimeAMString,TimePMString

/ = Substituted by DateSeparator value

:= Substituted by TimeSeparator value

 


Functie: FORMATSTR, FORMATFLT, FORMATINT

Omschrijving: Het omvormen van getallen en teksten.

Syntax:

 

FORMATSTR(<tekst>/<Informatie Referentie naar een tekst>, <formattering gebruik makend van %s>)

FORMATFLT(<getal>/<Informatie Referentie naar een getal>, <formattering gebruik makend van %f / %e>)

FORMATINT(<getal>/<Informatie Referentie naar een getal>, <formattering gebruik makend van %d>)

 

Voorbeelden:

 

FORMATSTR([1];“Mijn naam is %s”)

FORMATFLT([1];“De massa van een electron is %e”)

FORMATINT([1];“Totaal aantal items is %d”)

 

d = Decimal (integer)

e = Scientific

f = Fixed

g = General

m = Money

n = Number (floating)

p = Pointer

s = String

u = Unsigned decimal

x = Hexadecimal

 


Functie: CSV

Omschrijving: Het omvormen van een reeks naar komma gescheiden waarden.

Syntax:

 

CSV(<Komma gescheiden tekst>/<Informatie Referentie naar een multi koppeling>)

 

Voorbeeld:

 

CSV([1])

 


Functie: NOVALUE

Omschrijving: Voeg 'Geen Waarde' toe.

Syntax:

 

NOVALUE()

 


© Copyright, Qalumma Technologies BV