Gegenereerde Waarden - Opties

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Admin > Gegenereerde Waarde >

Gegenereerde Waarden - Opties

In de Opties sectie kan het gedrag van de Gegenereerde Waarde worden bepaalt.

 

Dynamisch

Een dynamische Gegenereerde Waarde wordt opnieuw gegenereerd zodra één of meer van de Informatie Referenties die gebruikt worden in de Formule wijzigt. Op deze manier blijft de waarde altijd up-to-date.

 

Generated Value (8) 1043

 

Ook als de Formule wordt aangepast zullen alle bestande waarden opnieuw gegenereerd worden.

Let Op! Gebruikers moeten dan wel uit- en inloggen (zie Formule).

 

Een dynamisch waarde kan ook geblokkeerd (locked) worden. Hiermee wordt voorkomen dat de waarde telkens opnieuw gegenereerd wordt als er een Informatie Referentie wijzigt.

 

Statisch

Een statische Gegenereerde Waarde wordt éénmalig gegeneerd en kan na het opslaan niet meer worden gewijzigd.

 

Generated Value (9) 1043

 

 

Instellen als standaard

Een Gegenereerde Waarde kan ook als standaard worden gemarkeerd. Dit betekent dat de waarde als een standaard waarde gegenereerd wordt en dat de gebruiker de waarde eventueel kan veranderen.

 

Generated Value (10) 1043

© Copyright, Qalumma Technologies BV