Gegenereerde Waarden - Formule

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Admin > Gegenereerde Waarde >

Gegenereerde Waarden - Formule

De Formule genereert de daadwerkelijke waarde voor de betreffende Eigenschap.

 

LET OP!
Als een bestaande Formule aangepast wordt en het betreft een dynamische Gegenereerde Waarde, dan kunnen gebruikers geen aanpassingen meer doen totdat ze opnieuw zijn ingelogd.
Alle bestaande waarden worden namelijk opnieuw gegenereerd en hiervoor zijn de nieuwe definities nodig. Deze definities worden bij het inloggen opnieuw geladen.

 

 

Formule

In het Formule venster kan de formule tekst ingevoerd worden.

Dit kunnen directe waarden zijn, verwijzingen naar Informatie Referenties en functies. Of een combinatie van deze onderdelen.

 

Om gebruik te maken van de Informatie Referenties gebruik het bijbehorende ID tussen rechte haakjes [].

 

De Eigenschap waarvoor de waarde gegenereerd wordt is van een bepaald Eigenschap Type, te weten:

Tekst

Getal

Datum/Tijd

Keuze

Multi Keuze

(Inkomende) Koppeling

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

 

Voorbeeld 1

Eigenschap Type: Getal

Uitkomst formule: Prijs x Aantal

 

Generated Value (11) 1043

 

 

Voorbeeld 2

Eigenschap Type: Tekst

Uitkomst formule: ORDRXXXX

 

Generated Value (12) 1043

 

Hier wordt een teller (Bestelnummer) gebruikt en daarom kan deze waarde alleen maar Statisch zijn.

 

 

Voorbeeld 3

Eigenschap Type: Keuze

Uitkomst formule: Nieuw

 

Generated Value (13) 1043

 

Hier wordt de waarde 'Nieuw' gegenereerd door een '0' als directe waarde in te voeren.

Om te achterhalen welke keuzes er mogelijk zijn kunnen de details van het Eigenschap Type opgevraagd worden.

Door vervolgens bij de Opties de keuze 'Instellen als standaard' te kiezen wordt deze Eigenschap standaard ingevuld met 'Nieuw' waarna de gebruiker dit alsnog kan veranderen.

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV