Gegenereerde Waarden - Informatie Referentie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Admin > Gegenereerde Waarde >

Gegenereerde Waarden - Informatie Referentie

Indien voor de Formule één of meerdere waarden nodig zijn van een bepaalde Eigenschap, dan dient hiervoor een verwijzing naar de betreffende Eigenschap gemaakt worden. Een dergelijke verwijzing noemen we een Informatie Referentie.

 

Generated Value (1) 1043

 

ID

Iedere Informatie Referentie krijgt een ID.

Dit ID kan gebruikt worden in de Formule door het ID tussen rechte haakjes [ ] te plaatsen.

 

Startpunt

Een Informatie Referentie kan verschillende startpunten hebben, te weten:

De eigen context
Hierbij is het startpunt de Informatie Soort zelf.

Gebruiker
Hierbij is het startpunt de ingelogde Gebruiker.

Organisatie (Gebruiker)
Hierbij is het startpunt de werkgever (Organisatie) van de ingelogde Gebruiker.

Hoofd Organisatie
Hierbij is het startpunt de Hoofd Organisatie.

 

Vanuit dit startpunt kan iedere Eigenschap geselecteerd worden die direct of indirect via één of meerdere koppelingen beschikbaar is.

 

Generated Value (2) 1043

 

Details

Ook is er extra informatie beschikbaar per Informatie Referentie.

 

Generated Value (4) 1043

 

 

Teller

Een Informatie Referentie kan ook verwijzen naar een speciale Eigenschap, de Teller.

Tellers worden voornamelijk gebruikt om een uniek kenmerk te genereren. De Teller is een speciale Eigenschap waarvan de waarde automatisch ophoogt nadat het gebruikt is.

 

Generated Value (5) 1043

 

Tellers worden per afzonderlijke Informatie instantie bijgehouden.

 

Voorbeelden zijn:

Per Medewerker
Briefnummer om volgnummers bij te houden van de brief per medewerker.

Per Organisatie
Projectnummer om projectnummers per organisatie te genereren.

 

Ook kunnen er Algemene Tellers worden bijgehouden.

Deze worden alleen bij de Hoofd Organisatie bijgehouden om bijvoorbeeld Bestelnummers, Personeelsnummer, etc. te genereren.

 

Aanmaken Tellers

Een Teller dient aangemaakt te worden bij de Definities. In de tab 'Teller' van een Informatie Type kan een nieuwe Teller worden aangemaakt.

 

Generated Value (6) 1043

 

 

Geef de Teller de juiste naam en stel de eigenschappen van de Teller in, zoals Startwaarde. Geef ook aan of het een Algemene Teller betreft of niet.

 

Generated Value (7) 1043

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV