Qalumma App Design Methodology

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma App Design >

Qalumma App Design Methodology

Het ontwerpen van een Qalumma App kan worden gedaan middels de Qalumma App Design methode.

Deze methode sluit 100% aan op de resultaten van de Power of Information analyse methode.

 

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV