Qalumma App Overview

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma App Design >

Qalumma App Overview

Een Qalumma App bestaat uit een aantal elementen die gecombineerd functionaliteit bieden aan een gebruiker van het Qalumma systeem. Een Qalumma App is normaliter specifiek gericht op een bepaald onderwerp. Een gebruiker kan de beschikking krijgen over meerdere Qalumma Apps die op verschillende onderwerpen gericht zijn (bijvoorbeeld CRM, HRM, Document Management).

Een Qalumma App bestaat uit een aantal onderdelen.

 

In de onderstaande figuur zijn de verschillende onderdelen opgenomen.

 

App Overview

 

 

App Context

De App Context bevat alle overige element die gezamenlijk de functionaliteit van de Qalumma App bepalen. De App Context is het eerste onderdeel van de Qalumma App die aangemaakt moet worden. De App Context geeft de Qalumma App een Naam, een Pictogram (Icon) en een Beschrijving.

 

App Informatie Types en App Informatie Type Eigenschappen

Alle Informatie Types en de eigenschappen van deze Informatie Types die relevant zijn voor het onderwerp van de Qalumma App. Verschillende Qalumma Apps kunnen gebruik maken van gedeelde Informatie Types en eigenschappen.

 

App Rollen

Door middel van Rollen worden de toegang en de rechten geregeld tot de informatie in het Qalumma system voor gebruikers. Door het toekennen van App Rollen krijgt de gebruiker de mogelijkheid om nieuwe informatie van een bepaald type aan te maken, te bekijken of te wijzigen. Gedurende het gerbuik van een Qalumma App krijgt de gebruiker de specifieke rechten van de bij de Qalumma App horende toegekende rollen. Dit geeft focus op de informatie die voor het specifieke onderwerp waar de Qalumma App op gericht is van belang is. Door het schakelen naar een andere Qalumma App worden andere, bij die App horende, rollen geactiveerd.

Door het toekennen van één of meerdere App Rollen aan een gebruiker krijgt de gebruiker automatisch de beschikking over de betreffende Qalumma App.

 

App Filters

App Filters kunnen worden gemaakt door het opstellen van simple filterregels en worden gebruikt om specifieke informatie uit de Neuralbase te filteren. Bij het filteren worden eerst de rechten toegepast die de gebruiker heeft als gevolg van de Rollen die zijn toegekend voordat de informatie daadwerkelijk uit de database wordt gefilterd.

 

App Views

Door gebruik te maken van App Filters kunnen zogenaamde App Views worden samengesteld in een Qalumma App. Een View is over het algemeen gericht op een bepaald informatie type binnen het onderwerp van de Qalumma App. Binnen een Qalumma App kunnen meerdere App View worden samengesteld. De gebruikte filters worden binnen een View gerepresenteerd door een knop met een bepaalde naam, waar de gebruiker op kan klikken. Door het klikken op een dergelijke knop worden het bijbehorende App Filter uitgevoerd en de resultaten daarvan worden getoond aan de gebruiker in het Resultaat scherm. Een View kan één of meerdere van deze zogenaamde View Filter knoppen bevatten. App Views worden aan één of meerdere Rollen gekoppeld. Door het toekennen van rollen worden op deze wijze niet alleen de Qalumma App aan de gebruiker ter beschikking gesteld maar ook de aan de rol gekoppelde App Views. En daarnaast wordt uiteraard via de Rollen ook bepaald wat de gebruiker aan informatie mag zien en wat er dan mee gedaan mag worden.

Om een gebruiker de mogelijkheid te geven om in het verkregen Resultaat te gaan inzoomen kunnen zogenaamde Resultaat Selectie en Snel Selectie aan de View knoppen worden toegevoegd.

 

App Actions

Een gebruiker of het Qalumma Systeem zelf kan bepaalde acties uitvoeren op de informative binnen het Qalumma Systeem. De gebruiker kan dit doen door gebruik te maken van zogenaamde Actieknoppen, waarmee de aan de knoppen gekoppelde App Acties worden uitgevoerd. Normaliter selecteert de gebruiker één of meerdere items uit de lijst van resultaten in het Resultaat scherm en voert dan een voorgedefinieerde App Action uit op de geselecteerde items. De App Acties zijn óf View Filter specifiek óf Qalumma App breed van toepassing. A user or the Qalumma system can perform certain actions on the information in the Qalumma system. Acties die een gebruiker start kunnen eventueel interactief zijn.

De Qalumma Automation engine kan ook gebruik maken van de App Actions om automatisch operaties op informative uit te voeren. Dit gebeurt over het algemeen doordat de Automation Engine eerst een filter uitvoert en daarna de App Actie(s) op elk van de items in het resultaat van de filter toepast.

 

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV