App Design Stappen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma App Design > Qalumma App Design Methodology >

App Design Stappen

Het bestaat uit vier stappen vergelijkbaar met de vier stappen van de Power of Information methode.

 

App Design Stappen

 

 

Definieer App Context
De App context kan worden gedefinieerd via de Qalumma Admin applicatie. Ga naar de Apps pagina en click op de + en selecteer daarna de optie “Maak nieuwe App”. Geef nieuwe App een naam en selecteer een passende pictogram. Geef in een duidelijke beschrijving aan wat het onderwerp en het bereik van de Qalumma App is. Deze stap komt overeen met de Definieer Onderwerp & Bereik stap uit de Power of Information methode. De App Context wordt door een gebruiker met Admin rechten in de Qalumma Admin applicatie gemaakt.

 

Definieer Informatie Types en Eigenschappen
De volgende stap is het aanmaken van nieuwe Informatie Types die nodig zijn voor de App en eventueel het uitbreiden van bestaande Informatie Types met nieuwe eigenschappen die nodig zijn voor de App. Deze stap komt overeen met de Definieer Informatie Model stap van de Power of Information methode. In een latere paragraaf zal meer specifike worden ingegaan op de wijze waarop het beste een Informatie Definitie kan worden samengesteld. Informatie Types en Eigenschappen worden door een gebruiker met Admin rechten in de Qalumma Admin applicatie gemaakt.

 

Definieer App Rollen
Definieer de rollen die nodig zijn binnen de App. Voor elk van de Deelnemers zoals deze zijn vastgesteld in de Definieer Deelnemers stap van de Power of Informatie methode dient te worden vastgesteld welke informatie een dergelijke deelnemer mag zien, aanmaken en bewerken. Kies voor het definieren van de Rollen het meest voor de hand liggende Informatie Type om mee te starten bij het definieren van de rechten binnen de rol. Het kan voorkomen dat voor een Deelnemer een tweede Rol moet worden gedefinieerd met een ander startpunt. Geef in dat geval de Rol dezelfde naam, zodat bij het toekennen van de rollen aan gebruikers geen fouten worden gemaakt. In een later stadium zal meer uitgebreid worden ingegaan op de Rollen en Domeinen. App Rollen worden door een gebruiker met Admin rechten in de Qalumma Admin applicatie gemaakt.

 

Definieer App Filters en Views
Functionaliteit wordt aan gebruikers aangeboden door Filters en Views samen te stellen. De benodigde Views kunnen worden bepaald door gebruik te maken van de informatie die het gevolg is van de Definieer Focus per Deelnemer stap in de Power of Information methode. De daarin vastgestelde Hoofdonderwerpen/Hoofdtaken dienen binnen de Qalumma App te worden aangemaakt als View. De specifiek per View worden daarna de informatie filters gemaakt conform de definitie zoals deze uit de Power of Information methode per deelnemer is vastgelegd. De Filters en Views van een Qalumma App worden binnen de Qalumma Client gemaakt door gebruikers die binnen de Qalumma App Context van de App het recht hebben gekregen om de App de ontwerpen.

 

Na het aanmaken van een View dient deze aan één of meerdere App Rollen te worden gekoppeld.

Naast bovengenoemde hoofd stappen kan de functionaliteit van de Qalumma App nog meer op maat gemaakt worden door de toepassing van App Acties en het aanmaken en ter beschikking stellen van App Document Sjablonen. De App Acties en App Sjablonen worden in de Qalumma Admin applicatie door een gebruiker met Admin rechten aangemaakt.

 

Definieer App Acties

De App Designer kan defnieren welke App Acties middels App Actie knoppen ter beschikking  moeten worden gesteld aan de gebruiker. App Actie knoppen maken het voor een gebruiker gemakkelijker om bepaalde bewerkingen op de geselecteerde items van een Resultaat uit te voeren. Door de App Actie knoppen ontstaat ook een extra focus voor de gebruiker als het gaat om wat er van de gebruiker wordt verwacht in de specifieke View Filter.

 

Definieer App Document Sjablonen

Wanneer het noodzakelijk is binnen een applicatie om informatie te verwerken in een document, dan biedt Qalumma de mogelijkheid om middels een Sjablonen systeem automatisch documenten aan te maken en te vullen met informatie die uit het Qalumma systeem worden gehaald op het moment van aanmaken.

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV