Neuralbase updaten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Neuralbase Admin >

Neuralbase updaten

Het updaten van de database (Neuralbase) op de server wordt met het Neuralbase beheer programma Neuralbase Admin uitgevoerd.

Zodra de Neuralbase wordt ge-update worden de bijbehorende Qalumma Services automatisch ge-update.

 

Nieuwe versies van Qalumma kunnen hier gedownload worden.

 

Voorbereiding

Voorafgaand aan het daadwerkelijk updaten van de Neuralbase moeten de nieuwe versies van de volgende installatie pakketten op de server geïnstalleerd zijn:

Neuralbase Admin.msi

Qalumma Service Controller.msi

Qalumma Service Repository <versie>.msi

 

LET OP!
Zorg dat er altijd een geverifieerde back-up van de database is gemaakt vóórdat de update wordt uitgevoerd.

 

LET OP!
Zorg dat er geen gebruikers actief zijn tijdens de update.

 

Controle voor het updaten

Controleer vóór het inloggen via Help | Over Qalumma® Neuralbase Admin menu of de Server en de Database correct zijn ingevuld.

Zodra er ingelogd wordt zal deze database (Neuralbase) op deze server worden ge-update als het om een oudere versie van Qalumma gaat.

 

NeuralbaseAdmin (1) 1043

 

 

Update starten

Login met het 'bruce' wachtwoord.

De update wordt automatisch gestart als met de nieuwe versie van Neuralbase Admin wordt ingelogd.

De volgende melding zal dan verschijnen. Selecteer Ja als de Neuralbase ge-update moet worden.

 

NeuralbaseAdmin (2) 1043

 

Bevestig daarna nogmaals voor de zekerheid dat de Neuralbase ge-update gaat worden.

 

LET OP!
Alle andere software (Qalumma Client en Qalumma Admin) moet ook ge-update worden om de nieuwe versie van de Neuralbase te kunnen gebruiken.

 

NeuralbaseAdmin (3) 1043

 

 

Update uitvoeren

De database wordt nu ge-update.

Afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen ten opzichte van de vorige versie kan dit enige tijd duren.

In het informatie paneel bovenin het scherm wordt informatie over de update gegeven.

 

NeuralbaseAdmin (4) 1043

 

 

Zodra de database is ge-update verschijnen er drie tabbladen.

In de tabbladen 'Neuralbase' en 'Neuralbase Applicaties' staan de verschillende onderdelen van Qalumma die ge-update (gewijzigd) moeten worden.

 

Als er daadwerkelijk wijzigingen zijn ten opzicht van de vorige versie dan worden deze vet-gedrukt weergegeven en ze zijn automatische geselecteerd.

Selecteer de Wijzigen knop om de wijzigingen door te voeren. Ook dit kan enige tijd duren afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen.

 

NeuralbaseAdmin (6) 1043

 

Zodra de wijzigingen zijn verwerkt zijn er geen vet-gedrukte onderdelen meer te zien en de Wijzigen knop is dan uitgeschakeld.

 

NeuralbaseAdmin (5) 1043

 

LET OP!
Zorg dat in beide tabbladen 'Neuralbase' en 'Neuralbase Applicaties' de wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

 

Update Qalumma Services

De Qalumma Services worden automatisch ge-update.

Controleer dit middels de Qalumma Service Controller.

In de Version kolom staat de versie van de verschillende geïnstalleerde services.

 

NeuralbaseAdmin (7) 1043

 

De Neuralbase is nu ge-update naar de nieuwe versie.

Om gebruik te maken van de nieuwe versie dienen ook de Qalumma Client en de Qalumma Admin ge-update te worden.

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV