Informatie verwijderen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Client >

Informatie verwijderen

Informatie kan verwijderd worden uit Qalumma.

 

LET OP!
Informatie dient in principe niet verwijderd te worden uit Qalumma.
Verwijder informatie alleen als de informatie fout is of dubbel is ingevoerd.
 
Verwijderen van informatie kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

 

Voorwaarden

Informatie kan alleen verwijderd worden uit Qalumma door gebruikers die ook Admin zijn.

Om informatie te verwijderen moet de gebruiker het recht binnen de Qalumma App hebben om de Informatie Verkenner te mogen gebruiken.

 

Verwijderen

Open de Verkenner en selecteer de informatie soort van de informatie die verwijderd moet worden.

Selecteer de Informatie die verwijderd moet worden. Meerdere selecties in één keer zijn mogelijk.

Gebruik de Verwijder knop om de geselecteerde informatie te verwijderen.

 

Delete Information 1043

© Copyright, Qalumma Technologies BV