Bestanden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Client >

Bestanden

In Qalumma kun je bestanden toevoegen aan informatie. Je kunt deze bestanden ook weer openen, bewerken of exporteren.

 

Toevoegen

 

 

Qalumma Bestand

Het onderstaande diagram geeft weer hoe een Windows Bestand in Qalumma wordt vastgelegd als Qalumma Bestand.

 

Qalumma File diagram 1043

 

Elk Qalumma Bestand bevat een Windows bestand als Bron.

 

De eigenschap Bron is altijd aanwezig in een Qalumma Bestand, naast eventuele andere gedefinieerde eigenschappen zoals bijvoorbeeld Naam.

Op deze manier kun je bestanden voorzien van allerlei aanvullende informatie (eigenschappen) die het bestand beschrijven en waarop ook weer gefilterd kan worden.

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV