Nieuwe informatie aanmaken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Client >

Nieuwe informatie aanmaken

Om nieuwe informatie binnen Qalumma aan te maken zijn er verschillende mogelijkheden.

 

Nieuwe informatie aanmaken:

Vanuit het hoofdscherm

Vanuit het hoofdscherm op basis van een kopie

Vanuit de context van andere informatie

 

Vanuit het hoofdscherm

Op het moment dat je nieuwe informatie wilt aanmaken kan dat gedaan worden vanuit het hoofdscherm, door middel van de Nieuw knop links bovenin het scherm. Als deze knop ontbreekt heb je niet het recht om nieuwe informatie vanuit het hoofdscherm aan te maken.

 

New Info - Main screen 1043

 

Vanaf deze plek kan nieuwe informatie worden aangemaakt.

 

Afhankelijk van de toegewezen Rol of Rollen kun je kiezen uit de beschikbare informatiesoorten om nieuwe informatie aan te maken.

 

New Info - Main screen Create 1043

 

 

Vanuit het hoofdscherm op basis van een kopie

Op het moment dat je nieuwe informatie wilt aanmaken op basis van een kopie van andere informatie kun je dat als volgt doen.

Selecteer met de rechter muisknop de menu optie Kopiëren van de bestaande informatie.

 

New Info - Based on Copy (1) 1043

 

Maak vervolgens nieuwe informatie van dezelfde informatiesoort aan vanuit het hoofdscherm zoals hiervoor beschreven.

Gebruik de Paste knop om de gekopieerde informatie in te vullen. Informatie die uniek is (of dynamisch gegenereerd wordt) zal niet worden ingevuld.

 

New Info - Based on Copy (2) 1043

 

 

Vanuit de context van andere informatie

Als je informatie aan het wijzigen bent dan kunnen er eigenschappen zijn die verwijzen naar andere informatie. Je kunt hier dan bestaande informatie selecteren.

 

New Info - Edit screen 1043

 

Maar in sommige gevallen kun je hier ook nieuwe informatie aanmaken. Je dient wel het recht te hebben om hier nieuwe informatie aan te maken.

 

Aanmaken van nieuwe informatie vanuit de context van andere informatie doe je door het Nieuw symbool New Info - New symbol 1043 of het Toevoegen symbool New Info - Add symbol 1043 te selecteren (zie onderstaande voorbeelden) bij de betreffende eigenschap.

 

New Info - New screen 1043

 

New Info - Add screen 1043

 

New Info - Add New screen 1043

 

 

© Copyright, Qalumma Technologies BV