Qalumma Apps

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Qalumma Systeem Onderdelen > Qalumma Client >

Qalumma Apps

Qalumma Apps bevatten alle benodigde Views en bijbehorende Filters (knoppen) die nodig zijn om specifieke functionaliteit aan de gebruiker aan te beiden.

Binnen deze Apps zijn Rollen beschikbaar waarin vastgelegd is welke informatie en bijbehorende eigenschappen beschikbaar zijn voor de gebruiker. Maar ook welke eigenschappen gewijzigd mogen worden etc.

 

App toegang

Een gebruiker die lid is gemaakt door de beheerder van één of meerdere Rollen binnen een Qalumma App krijgt automatisch toegang tot deze App na het inloggen.

Als de gebruiker maar van één App lid is gemaakt, dan wordt deze direct na het inloggen geopend. De App wordt in een tabblad getoond en is direct actief voor gebruik (zei onderstaande voorbeeld).

 

Qalumma App tabs 1043

 

App selectie

Om een andere App of dezelfde App nog een keer te openen kan de App selectie tab Qalumma App selection tab 1043 geopend worden. Hier worden dan alle beschikbare Qalumma Apps getoond die geselecteerd kunnen worden (zie onderstaande voorbeeld).

Als een gebruiker lid is gemaakt van meer dan één Qalumma App dan wordt na het inloggen eerst het App Selectie tab geopend.

 

Qalumma App selection1043

 

Meerdere Apps

Als er meerdere Apps geopend zijn dan worden deze elk in een aparte tab opgenomen voorzien van hun icoon.

De actieve App is de tab waar naast het icoon ook de naam van de App zichtbaar is (zie onderstaande voorbeeld).

 

Qalumma App tabs 2 1043

 

Views

Binnen een Qalumma App kunnen één of meerdere specifieke Views geselecteerd worden, die als het ware het hoofd menu van de App vormen (zie onderstaand voorbeeld).

 

Qalumma App Views 1043

 

Filters

Iedere View heeft zijn eigen set aan knoppen (Filters), waarbij één van de Filters geselecteerd kan worden. Dit is het Actieve Filter.

 

Qalumma App View Filters 1043

© Copyright, Qalumma Technologies BV